آموزش حروف الفبای زبان فرانسوی


آموزش-حروف-الفبای-زبان-فرانسوی
در این مقاله چه خواهیم گفت... [ نمایش سر فصل ها ... ]

یادگیری حروف الفبای فرانسوی ممکن است برای برخی افراد به نظر برسد که کمی چالش برانگیز است، اما به طور کلی، یادگیری حروف الفبا در هر زبانی نیاز به تمرین و تمرکز دارد. در زبان فرانسوی، تلفظ برخی حروف متفاوت با تلفظ حروف انگلیسی یا فارسی است و می‌تواند برای برخی افراد مبهم باشد.

 

حروف الفبای زبان فرانسوی

مهمترین قدم در یادگیری حروف الفبای فرانسوی، شناخت و تمرین تلفظ صحیح آنها است. می‌توانید از منابع آموزشی مختلف مانند کتاب‌ها، ویدئوها، دروس آنلاین یا در کلاس های آموزشگاه زبان فرانسوی در شیراز استفاده کنید تا تلفظ درست را یاد بگیرید. تمرین تلفظ حروف فرانسوی با تکرار و تمرین مداوم از طریق گوش دادن به متون صوتی و تکرار آنها می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند.

الفبای زبان فرانسوی شامل حروف صدادار و بی صدا است. در زیر لیستی از حروف الفبای فرانسوی همراه با تلفظ آن‌ها آورده شده است

 • Aa: تلفظ [a] مانند "a" در کلمه "chat" (گربه)
 • Bb: تلفظ [be] مانند "ب" در کلمه "bonjour" (صبح بخیر)
 • Cc: تلفظ [se] یا [ke] مانند "ک" در کلمه "café" (کافه)
 • Dd: تلفظ [de] مانند "د" در کلمه "dormir" (خوابیدن)
 • Ee: تلفظ [ə] مانند "ه" در کلمه "le" (معین)
 • Ff: تلفظ [ɛf] مانند "ف" در کلمه "français" (فرانسوی)
 • Gg: تلفظ [ʒe] یا [gə] مانند "ژ" در کلمه "garçon" (پسر)
 • Hh: تلفظ ندارد، اما می‌تواند بخشی از تلفظ کلمه باشد
 • Ii: تلفظ [i] مانند "ی" در کلمه "mignonne" (زیبا)
 • Jj: تلفظ [ʒi] مانند "ژی" در کلمه "jeune" (جوان)
 • Kk: تلفظ [ka] مانند "ک" در کلمه "kilo" (کیلو)
 • Ll: تلفظ [ɛl] مانند "ل" در کلمه "lundi" (دوشنبه)
 • Mm: تلفظ [ɛm] مانند "م" در کلمه "maison" (خانه)
 • Nn: تلفظ [ɛn] مانند "ن" در کلمه "nuit" (شب)
 • Oo: تلفظ [o] مانند "اُ" در کلمه "rose" (گل رز)
 • Pp: تلفظ [pe] مانند "پ" در کلمه "paris" (پاریس)
 • Qq: تلفظ [ky] مانند "کی" در کلمه "que" (که)
 • Rr: تلفظ [ɛʁ] مانند "ر" در کلمه "rire" (خندیدن)
 • Ss: تلفظ [ɛs] مانند "س" در کلمه "soleil" (خورشید)
 • Tt: تلفظ [te] مانند "ت" در کلمه "table" (میز)
 • Uu: تلفظ [y] مانند "و" در کلمه "une" (یک)
 • Vv: تلفظ [ve] مانند "و" در کلمه "vrai" (حقیقی)
 • Ww: تلفظ [dubləve] مانند "دبلو" در کلمه "weekend" (ویکند)
 • Xx: تلفظ [iks] مانند "کس" در کلمه "examen" (آزمون)
 • Yy: تلفظ [i gʁɛk] مانند "ی گریک" در کلمه "yoga" (یوگا)
 • Zz: تلفظ [zɛd] مانند "ز" در کلمه "zéro" (صفر)

تلفظ حروف فرانسوی با توجه به متن و قواعد تلفظی زبان فرانسوی تنظیم می‌شود و ممکن است در برخی از موارد متفاوت باشد.

الفبای زبان فرانسوی برای زبان‌آموزانی که از زبان‌هایی با الفبای متفاوت مانند زبان فارسی یا انگلیسی آموزش می‌بینند، ممکن است کمی دشوار باشد.

این امر بیشتر به دلیل تفاوت تلفظ حروف میان زبان فرانسوی و زبان مبدأ آموزش (مانند زبان فارسی یا انگلیسی) مربوط است. همانطور که گفته شد، الفبای زبان فرانسوی در نوشتار با الفبای انگلیسی یکسان است، اما تلفظ آنها به شدت متفاوت است.

یکی از مواردی که ممکن است برای زبان‌آموزان دشواری ایجاد کند، استفاده از حروف بی صدا در پایان کلمات است. در زبان فرانسوی، برخی از حروف در پایان کلمات تلفظ نمی‌شوند و به جای آنها، صدای آخر کلمه تلفظ می‌شود.

این موضوع ممکن است زمانی که می‌خواهید کلمات را تلفظ کنید، برای شما دشوار باشد. به عنوان مثال، کلمه "manger" که به معنی "خوردن" است، به صورت "مانژ" تلفظ می‌شود و حرف "r" تلفظ نمی‌شود.

همچنین، برخی حروف در زبان فرانسوی به صورت متفاوتی تلفظ می‌شوند و ممکن است معادل دقیق آنها در زبان فارسی وجود نداشته باشد.

 برای مثال، حرف "r" در زبان فرانسوی به صورتی تلفظ می‌شود که معادل دقیق آن در زبان فارسی وجود ندارد و ممکن است برای زبان‌آموزان دشوار باشد. این موارد نیازمند تمرین و تکرار مداوم هستند تا تلفظ صحیح زبان فرانسوی را بیاموزید.

بهترین راه برای یادگیری صحیح تلفظ و تسلط بر زبان فرانسوی، تمرین مداوم و استفاده از منابع آموزشی متنوع می‌باشد. استفاده از فیلم‌ها، پادکست‌ها و منابع صوتی فرانسوی نیز به شما کمک خواهد کرد تا با تلفظ‌های مختلف زبان فرانسوی آشنا شوید.

همچنین، کلاس‌های زبان فرانسوی با استاد متخصص نیز می‌تواند به شما در بهبود تلفظ و تسلط بر زبان فرانسوی کمک کند.

نکات در یادگیری الفبای زبان فرانسوی

نقش حروف صدادار و بی صدا در تلفظ واژگان

هنگام آموزش حروف الفبای زبان فرانسوی ببه این نکته توجه داشته باشید که در زبان فرانسوی، حروف صدادار و بی صدا با هم ترکیب شده و نقش مهمی در تلفظ واژگان دارند. به عنوان مثال:

 • ترکیب حروف صدادار "oi" در زبان فرانسوی به صورت "وا" تلفظ می‌شود، به طور مشابه به فرض می‌رساند که در کلمه "moi" (من)، تلفظ "موا" است.
 • حروف صدادار "an" و "en" در برخی واژگان به صورت "آن" تلفظ می‌شوند. به طور مثال، در کلمه "dans" (در)، تلفظ "دان" است.
 • ترکیب حروف صدادار "ui" به صورت "وی" تلفظ می‌شود. به طور مثال، در کلمه "fruit" (میوه)، تلفظ "فرویت" است.
 • حروف بی صدای "s" و "x" در آخر کلمات به طور کلی تلفظ نمی‌شوند، مگر اینکه به حرف صدادار بعدی ادغام شوند. مثلاً در کلمه "vous" (شما)، حرف "s" در تلفظ حاضر نیست و به عنوان "و" تلفظ می‌شود.
 • حروف ناخوانده: در زبان فرانسوی، بسیاری از حروف در آخر کلمات به جز حروف C, R, F و L تلفظ نمی‌شوند. به عبارت دیگر، این حروف بی صدا هستند. مثلاً کلمه "jour" (روز) به صورت "ژو" تلفظ می‌شود و حرف "r" در اینجا تلفظ نمی‌شود.

استفاده از حروف مشترک بین کلمات است

در زبان فرانسوی، برخی از حروف می‌توانند در تلفظ کلمات متفاوت تلقی شوند. به عنوان مثال:

 • حرف "e" در بسیاری از کلمات تلفظ نمی‌شود و به عنوان حرف بی صدا عمل می‌کند. اما هنگامی که در کنار حروف صدادار مانند "g", "c", "r" و "t" قرار می‌گیرد، می‌تواند تلفظ شود. به عنوان مثال، کلمه "parle" (صحبت کردن) به صورت "پارل" تلفظ می‌شود و حرف "e" در اینجا تلفظ می‌شود.
 • حرف "h" در بسیاری از موارد تلفظ نمی‌شود و تأثیری در تلفظ کلمه ندارد. به عنوان مثال، در کلمه "heure" (ساعت)، حرف "h" تلفظ نمی‌شود و کلمه به صورت "آر" تلفظ می‌شود.
 • حرف "s" در بعضی از موارد به صورت "ز" تلفظ می‌شود، به عنوان مثال در کلمه "rose" (گل رز)، حرف "s" به صورت "ز" تلفظ می‌شود و کلمه به صورت "روز" تلفظ می‌شود.

استفاده از حروف صدادار و بی صدا برای تعیین جنسیت برخی از کلمات

در الفبای زبان فرانسوی، برخی از حروف در پایان کلمات می‌توانند به عنوان نشانه‌ای برای تعیین جنسیت کلمه استفاده شوند. به عنوان مثال:

 • حرف "e" در بسیاری از کلمات به عنوان نشانه‌ای برای تعیین جنسیت مؤنث استفاده می‌شود. کلماتی که با حرف "e" به پایان می‌رسند، معمولاً مؤنث هستند. به عنوان مثال، "une fille" (دختر)، کلمه "fille" به جنسیت مؤنث اشاره می‌کند.
 • حروف بی صدای "eur" و "eux" نیز می‌توانند نشانه‌ای برای تعیین جنسیت مذکر کلمات باشند. کلماتی که با حروف "eur" و "eux" به پایان می‌رسند، معمولاً جنسیت مذکر دارند. به عنوان مثال، "un acteur" (بازیگر)، کلمه "acteur" به جنسیت مذکر اشاره می‌کند.
 • این نکته در آموزش حروف الفبای زبان فرانسوی به خصوص برای صحبت کردن و نوشتن به درستی، بسیار مهم است.
 • البته، این قاعده به صورت کامل قابل اعمال نیست و برخی کلمات به استثنا از این قاعده خارج می‌شوند. بنابراین، برای تعیین جنسیت کلمات باید با دیکشنری واژه‌نامه فرانسوی کمک گرفت و با تمرین و تجربه، قوانین و قواعد زبان را به خوبی یادگرفت.

تلفظ حروف صدادار در وسط کلمات است

 • در زبان فرانسوی، تلفظ حروف صدادار ممکن است در وسط کلمات تغییر کند. برخی از حروف صدادار در وسط کلمات به صورت کوتاه‌تر یا بیشتر تلفظ می‌شوند. به عنوان مثال:
 • حرف "e" صدادار در بعضی از کلمات به صورت کوتاه‌تری تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، کلمه "petit" (کوچک) به صورت "پتی" تلفظ می‌شود و حرف "e" در اینجا کوتاه‌تر تلفظ می‌شود.
 • حرف "o" صدادار در بعضی از کلمات به صورت بیشتری تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، کلمه "photo" (عکس) به صورت "فوتو" تلفظ می‌شود و حرف "o" در اینجا بیشتر تلفظ می‌شود.
 • این تغییرات تلفظی در حروف صدادار در وسط کلمات می‌تواند موجب برخی تفاوت‌ها در تلفظ واژگان فرانسوی شود.

صداهایی در زبان فرانسه که در فارسی معادل دقیقی ندارند

در الفبای فرانسوی، صداهایی وجود دارند که در زبان فارسی معادلی ندارند. این صداها را می‌توان با استفاده از نمونه‌های تلفظی برای هر حرف تمرین کرد. برخی از صداهایی که در فرانسه وجود دارند و در فارسی معادلی ندارند عبارتند از:

 • صدای "ə": این صدا که به نام "صدای شوا" یا "صدای نیمه صدا" نیز شناخته می‌شود، به طور معمول با حرف "e" نشان داده می‌شود و در کلمات مختلف به کار می‌رود. مثال: "le" (معین)، "un" (یک)، "merci" (متشکرم).
 • صدای "ø" و "œ": این صداها در برخی از کلمات وجود دارند و به طور معمول با ترکیب حروف "eu" و "œu" نشان داده می‌شوند. مثال: "œuf" (تخم‌مرغ)، "heureux" (خوش‌شانس).
 • صدای "ɛ": این صدا با حرف "è" نشان داده می‌شود و در برخی از کلمات استفاده می‌شود. مثال: "près" (نزدیک)، "fête" (جشن).
 • صدای "œ̃": این صدا با ترکیب حروف "œ" و "n" نشان داده می‌شود و در برخی از کلمات به کار می‌رود. مثال: "un" (یک)، "parfum" (عطر).
 • صدای "y": این صدا با حرف "u" نشان داده می‌شود و در برخی از کلمات مانند "lune" (ماه) و "parfum" (عطر) استفاده می‌شود.

این صداها از نظر تلفظی متفاوتند و برای یادگیری و تمرین صحیح آنها، مشاهده و گوش دادن به نمونه‌های تلفظی مفید است. همچنین، در کلاس‌های آموزش زبان فرانسوی با استاد متخصص می‌توانید تمرین کنید و با صداها و تلفظ درست آشنا شوید.

 

مـطالـبی که شـاید به آنـها نیـاز داشـته باشـید
تبلیغات در بیلبورد24 تبلیغات در بیلبورد24 تبلیغات در بیلبورد24
تمام حقوق مادی و معنوی برای بیلبورد 24 محفوظ می باشد